Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Komisyon Toplantısı 25.02.2021
27 Nisan 2021

Balıkesir İli Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkeziolarak, Kamu Hastane Hizmetleri başkanlığında 25.02.2021 tarihinde Evde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Komisyon Toplantısını gerçekleştirdik. Toplantıda 2020 yılı Evde Sağlık Hizmetleri çalışmaları değerlendirilmiş olup, 2021 yılı hedeflerimiz belirlenmiştir

WEB SAYFASI FOTO.jpeg