Evde Sağlık Hizmetleri Kısaca Nedir?
15 Ekim 2019

       
       Çeşitli hastalıklar   nedeniyle  kişiye evinde ve aile ortamında sosyal ve   psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak   şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi   bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerinin tümü evde sağlık hizmetidir.