Evde Sağlık Hizmetlerinin Kapsamı
29 Haziran 2018


      Evde Sağlık Hizmeti 27 Şubat 2015 tarihli ve 29280 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik maddelerine göre verilmektedir.İlgili yönetmeliğin tümü web sitemizin ''Mevzuat'' bölümünde bulunmaktadır.

         

         Evde Sağlık Yönetmeliğine göre evde sağlık hizmetinin kapsamı;Evde sağlık hizmetleri ; hastalığın  teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili dal uzman tabiplerince  konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi  çerçevesinde kişinin bulunduğu ev ortamında muayene,  tetkik, tahlil, tedavi,   tıbbi  bakım   ve  rehabilitasyon  hizmetlerinin verilmesini,

İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak  kaydıyla, uzun süreli kullanımı sağlık  raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesini,

Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunmasını,

Hasta ve ailesinin, evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesini,

Hastaya, evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda,eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini,

Gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/ veya sağlık kuruluşundan evine naklini kapsar.

. Evde sağlık hizmetinin kapsamını daha ayrıntılı olarak öğrenmek amacı ile Koordinasyon Merkezimiz iletişim numaralarını arayabilirsiniz.