Vizyonumuz
07 Mayıs 2018

        Tüm evde sağlık hastalarına en kısa sürede ulaşarak; bütüncül kalite anlayışı içinde,
toplumun değerlerine saygılı bir şekilde hastanede alabilecekleri sağlık hizmetini 
kendi ev ortamlarında çağdaş tıbbın olanaklarını ve yeni teknolojileri de kullanarak,
Türkiye’ye örnek teşkil edecek seviyede vermektir.