Evde Sağlık Hizmet ihtiyacı neden artmaktadır?
29 Haziran 2018Evde sağlık hizmetine başvuran ve hizmet alan kişi sayısı giderek artmaktadır. Bu durumun başlıca nedenleri:

—
Ortalama yaşam süresinin uzaması,
—Nüfusun hızla yaşlanması,
—İlerleyen yaşla birlikte kronik hastalıkların artması,
—Tıbbi bakıma ihtiyaç  duyan birey sayısının artması,
—Türkiye'de sağlık ve sosyal hizmet sunumunun giderek genişleyip yaygınlaşması,
—Kronik hastaların yaşam kalitesi beklentisinin artması,
—Bireylerin tedavilerinin kendi ev ortamlarında devam etmesini istemeleri gibi nedenlerden ötürü, evde sağlık hizmeti talepleri her geçen gün       artmaktadır.